Persoonlijke aandacht  staat voorop!

Vrijblijvende intake
Voordat de huiswerkbegeleiding van start gaat, volgt er eerst een vrijblijvende intake. Dit gesprek zal in het teken staan van kennis maken, maar ook bespreken we de problematiek, zodat we kunnen afstemmen welke hulp er nodig is en in welke mate begeleiding wenselijk is. 

Start
Als de begeleiding van start gaat zal de leerling een eerste planner cadeau krijgen, die ingezet wordt als methodiek binnen de praktijk. De planner wordt samen ingevuld en we bekijken waarmee de leerling die dag aan het werk kan. Door gebruik te maken van de planner leert de leerling overzicht creëren in zijn/haar week en het huiswerk op een logische manier in te plannen. 

Aan het werk
Als besproken is waarmee de leerling aan het werk gaat, zoekt hij/zij een rustige werkplek en kan daar aan het werk. Ondertussen is er tijd om vragen te stellen en zal ik de leerling in de gaten houden of ze aan het werk kunnen/zijn. 

Persoonlijke aandacht
Naast het invullen van de planner is er aandacht voor (persoonlijke) gesprekken om het welbevinden in de gaten te houden, Tevens wordt er bekeken of de geboden begeleiding (nog) passend is bij de leerling. Zo kan de leerling steeds op maat bediend worden. 

Contact met school
Als tijdens de begeleiding blijkt dat contact met school noodzakelijk is, dan zal er (uiteraard in overleg met ouders/verzorgers) contact worden opgenomen met de mentor, docent en/of eventuele zorgverlener binnen de school. 

huiswerkbegeleiding Lichtenvoorde

info@voelje-thuis.nl
06-13472298
Varsseveldseweg 5
7131 BG

Lichtenvoorde